Δια βίου Μάθηση

Η δια βίου μάθηση αντανακλά την ανάγκη που χαρακτηρίζει τις μεταβιομηχανικές κοινωνίες για συνεχή απόκτηση και ανανέωση γνώσεων. Ο διάλογος για τη διά βίου μάθηση είναι στο επίκεντρο των θεωρητικών αναζητήσεων και του προβληματισμού ερευνητών, ενώσεων, εκπαιδευτικών, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Ταυτόχρονα, τόσο στα κείμενα των διαμορφωτών πολιτικής όσο και στα επίσημα κείμενα εθνικών και διεθνών οργανισμών, διαρκώς και πληθαίνουν οι αναφορές στη δια βίου μάθηση, στο ρόλο και στη σημασία της στις σύγχρονες κοινωνίες, στους σκοπούς και στους στόχους της, αλλά και στο περιεχόμενό της. Υποδηλώνει τον απεριόριστο χαρακτήρα της μάθησης, που καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις μορφές μάθησης, τόσο εκείνες που παρέχονται από κάθε είδους εκπαιδευτικούς φορείς όσο και τις μορφές άτυπης μάθησης. Βασική συνιστώσα ενός σύγχρονου συστήματος δια βίου μάθησης είναι η εκπαίδευση ενηλίκων.