Ανακοινώσεις

Schools 4.0 - Innovation in Vocational Education ERASMUS+

Schools-4.0 Innovation in Vocational Education

 

Project number 2018-1-PT01-KA202-047463 ERASMUS+

 

Μεταξύ των δράσεων που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος Schools 4.0 - Innovation in Vocational Education (SIVE 4.0) είναι οι εξής:

 • 15.03.20: Presentation of SIVE 4.0 to VET teachers in Northern Greece
 • 20.03.20: Presentation of SIVE 4.0 to VET teachers who teach in schools located on islands
 • 19.04.20: School education in Covid era. Presentation of the survey (results)
 • 17.06.20: Sharing via DIAVIMA web page the results of 1st on line meeting
 • 10.08.20: Presentation of SIVE 4.0 to students and young employees from Kefalonia
 • 16.08.20: Presentation of Education 4.0 in adults learners from Kefalonia
 • 01-15.09.20: Presentation for Education 4.0 and good practices, which engulf new technologies in education, to VET teachers of 1st VET School of Argiroupolis, Attikis

 

Schools 4.0 - Innovation in Vocational Education

Schools-4.0 Innovation in Vocational Education

 • A Pedagogical Innovation Framework for Vocational Education for the 21st Century
 • Meeting on the SIVE 4.0 (Argostoli, 16 March 2019)
 • 2nd Transnational Meeting in Vila Verde, Portugal in May 2019
 • Short-term joint staff training in Køge, Denmark in November 2019
 • Participation to the SingularityU Greece Summit 2019
 • Participation in the 5th Hellenic Conference of Biology in Education
 • EPATV at the Erasmus+ International Meeting in Denmark
 • A firm push into the digital era

Project number 2018-1-PT01-KA202-047463 ERASMUS+

Project number 2018-1-PT01-KA202-047463 ERASMUS+
"Schools 4.0 – Innovation in Vocational Education"


Το Project «Schools 4.0 – Innovation in Vocational Education - SIVE 4.0» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 του ERASMUS+. Leader του Project είναι ο οργανισμός προγράμματος Escola Profissional Amar Terra Verde από την Πορτογαλία. Ως εταίροι συμμετέχουν οι οργανισμοί: Escola Profissional de Rio Maior (Πορτογαλία), Escola Profissional Raul Dória (Πορτογαλία), INSIGNARE - Associacao de Ensino e Formacao (Πορτογαλία), Køge Business College (Δανία), European Forum of Technical and Vocational Education and Training - EfVET (Βέλγιο) και Lifelong Learning Center - DIAVIMA (Ελλάδα). Η διάρκεια των εργασιών είναι τρία έτη (01/09/2018-30/08/2021)
Το πρόγραμμα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός καινοτόμου παιδαγωγικού και οργανωτικού πλαισίου για την επαγγελματική εκπαίδευση που να αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές μέθοδοι, εκπαιδευτικές τεχνικές και γενικότερα εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε το σχολείο να λειτουργεί περισσότερο με βάση τη μάθηση παρά τη διδασκαλία, να είναι ένα σχολείο ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο των επιταγών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Εκπαίδευσης 4.0.

Project number 2018-1-PT01-KA202-047463

Project number 2018-1-PT01-KA202-047463
"Schools 4.0 – Innovation in Vocational Education"


1η συνάντηση εργασίας, Βρυξέλες 26 και 27 Νοεμβρίου 2018

Η 1η συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Schools 4.0 – Innovation in Vocational Education (SIVE 4.0) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2018. Η συνάντηση οργανώθηκε από τον οργανισμό European Forum of Technical and Vocational Education and Training – EfVET.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την παρουσίαση όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.

Επίσης στη συνάντηση αυτή:
⦁ Συζητήθηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε εταίρου σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση.
⦁ Συζητήθηκε το λογότυπο του έργου και αποφασίστηκε ότι οι οργανισμοί Amar Terra Verde, Raul Dória και INSIGNARE θα παρουσιάσουν τρεις προτάσεις, ενώ την τελική επιλογή θα κάνει ο οργανισμός European Forum of Technical and Vocational Education and Training – EfVET.
⦁ Αποφασίστηκε ότι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων θα είναι το google drive και ότι ο συντονιστής του έργου, θα κάνει όλες τις ρυθμίσεις γι 'αυτό.
⦁ Συζητήθηκε ο σκοπός, οι στόχοι και το περιεχόμενο της έρευνας που θα διεξάγει ο οργανισμός Raul Dória με τη συνεργασία του οργανισμού DIAVIMA. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να έρθουν στο φως στοιχεία σχετικά με τα επαγγελματικά σχολεία όσον αφορά καινοτόμα εργαλεία και εκπαιδευτικές πρακτικές.
⦁ Αποφασίστηκε η δημιουργία μιας σελίδας στο facebook και μιας ιστοσελίδας για τη διάδοση του έργου . Υπεύθυνος ορίστηκε ο οργανισμός INSIGNARE.
⦁ Αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση στην Πορτογαλία και το training seminar στη Δανία.

Project number 2018-1-PT01-KA202-047463

Project number 2018-1-PT01-KA202-047463
"Schools 4.0 – Innovation in Vocational Education"

 

2η συνάντηση εργασίας, Vila Verde, Πορτογαλία, 20 - 23 Μαΐου 2019


Η 2η συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος "Schools 4.0 – Innovation in Vocational Education - SIVE 4.0" πραγματοποιήθηκε από 20-23 Μαΐου 2019, στην περιοχή Vila Verde της Πορτογαλίας. Την οργάνωση ανέλαβε ο οργανισμός Escola Profissional Amar Terra Verde.
Αποφασίστηκε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ενός βιβλίου στα αγγλικά και τα πορτογαλικά και ένα αγγλικό e-Book στην αγγλική γλώσσα με συνδέσμους στις γλώσσες των εταίρων. Στόχος αυτού του τελικού προϊόντος είναι να αλλάξει τις παιδαγωγικές πρακτικές και να προσδιορίσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τη μετάβαση από ένα σχολείο του 19ου αιώνα σε ένα σχολείο του 21ου αιώνα - το "School 4.0".
Στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και οι ρόλοι του κάθε εταίρου στο έργο. Ο οργανισμός «ΔΙΑΒΗΜΑ» εκτός από το ρόλο του στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος, θα αναλάβει την οργάνωση μιας διακρατικής συνάντησης που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2020 στην Ελλάδα.