Θερινό Πανεπιστήμιο 2013

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Køge
Business College της Δανίας πραγματοποίησε από τις 1 έως τις 7 Ιουλίου 2013 ΘΕΡΙΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στην Ιθάκη, με θέμα: «Ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής έκφρασης
και ομαδικής εργασίας στην εκπαίδευση». Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και φοιτητές
από όλη την Ελλάδα. Οι διδάσκοντες ήταν πανεπιστημιακοί, ερευνητές και συγγραφείς. Το
πρόγραμμα περιλάμβανε παιδαγωγικά εργαστήρια και διαλέξεις.

 

Στόχος του προγράμματος ήταν οι συµµετέχοντες να αναπτύξουν ικανότητες οµαδικής
εργασίας και ικανότητες δηµιουργικής σκέψης και έκφρασης βασισµένης στο λόγο
(δηµιουργική γραφή, αφήγηση), στην εικόνα (φωτογραφίες, βίντεο, animation, ντοκιµαντέρ,
ταινίες µικρού µήκους), στην εικαστική (κολάζ, ζωγραφική) και στη θεατρική έκφραση. Επίσης
να καταστούν ικανοί να χειρίζονται σύγχρονα και ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία παρουσίασης
WEB 2.0 (προγράµµατα ψηφιακής έκδοσης εντύπων κ.ά.).

 

Περισσότερα σχετικά με το ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2013 στην Ιθάκη «Ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής έκφρασης και ομαδικής εργασίας στην εκπαίδευση»