Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης-ΔΙΑΒΗΜΑ πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικής μάθησης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εκπαιδευτές ενηλίκων, παιδαγωγούς-εμψυχωτές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, γονείς, καθώς και για κάθε άτομο που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.

  • Σχεδιάζοντας σχολικές γιορτές. Η γιορτή των Χριστουγέννων

Περισσότερες πληροφορίες