Μέθοδος Project και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης-ΔΙΑΒΗΜΑ διοργανώνει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα "Μέθοδος Project και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση". Το πρόγραμμα αρχίζει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου 2017 (διάρκεια 20 εβδομάδων, σύνολο ωρών: 200). Αιτήσεις συμμετοχής έως τηv Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. 

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με