Επιμορφωτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης-ΔΙΑΒΗΜΑ προσφέρει πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα σε σύγχρονα θέματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  • Πολλαπλή νοημοσύνη στην εκπαίδευση
  • Η μέθοδος project στην εκπαίδευση
  • Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κοχύλια των ελληνικών θαλασσών
  • Μέθοδος project και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση

Δηλώστε συμμετοχή.

Περισσότερα...