Ανακοινώσεις

Erasmus+ Multiple Intelligence

erasmus

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (Youth in Action) και δίνει την ευκαιρία σε 11 νέους από 18 έως 25 ετών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Multiple Intelligence" και να ταξιδέψουν στα Κανάρια Νησιά (συγκεκριμένα στο νησί La Palma) από 4 (ημέρα άφιξης) έως και 12 Οκτωβρίου (ημέρα αναχώρησης) 2014. Καλύπτονται διαμονή και διατροφή. Επίσης καλύπτονται τα εισιτήρια μέχρι του ποσού των 400 Ευρώ για κάθε άτομο.

 

Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Erasmus+ πρόγραμμα: Multiple Intelligence

 

Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης-ΔΙΑΒΗΜΑ επαναλαμβάνει το πρόγραμμα "Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση". Το πρόγραμμα αρχίζει στις 24 Νοεμβρίου 2014 και ολοκληρώνεται τη 1 Φεβρουαρίου 2015 (διάρκεια 10 εβδομάδων, σύνολο ωρών: 100).

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Erasmus+ Let’s stop exclusion

erasmus

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ "Let’s  stop exclusion" (La Gomera, Κανάρια Νησιά)  8 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2015

 

canaria 01 canaria 02

 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 'Διάβημα' συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ και δίνει την ευκαιρία σε 4 νέους/νέες από 20 έως 26 ετών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Let’s stop exclusion" στα Κανάρια Νησιά (La Gomera) από 8 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2015. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Οργανισμό Asociación AIGB. Συμμετέχουν νέοι και νέες από Ισπανία, Ελλάδα, Παλαιστίνη, Νορβηγία και Ρουμανία. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι 20 άτομα (4 άτομα από κάθε χώρα).

 

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί προβληματισμός και συζήτηση μεταξύ των νέων σε ζητήματα όπως η φτώχεια, η μετανάστευση, ο κοινωνικός αποκλεισμός. Για την προσέγγιση των θεμάτων αυτών θα γίνουν εργαστήρια και συζητήσεις, επισκέψεις σε αγροτικές περιοχές, παρουσιάσεις με χρήση νέων τεχνολογιών και ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν τις αξίες της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης σε έναν κόσμο που όλοι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά.

 

canaria 03 canaria 04

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο νησί των Καναρίων La Gomera. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλύπτονται πλήρως η διαμονή και η διατροφή των συμμετεχόντων καθώς και τα εισιτήρια μέχρι του ποσού των 400 Ευρώ.

Η συμμετοχή των 4 ελλήνων νέων σε αυτό το πρόγραμμα κινείται στο πλαίσιο ενός από τους βασικούς στόχους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 'Διάβημα' που είναι η διατήρηση επικοινωνίας με όλους όσοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου, η συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ

Θερινό Πανεπιστήμιο 2014

Therino Panepistimio IthakiIthaki Therino PanepistimioΤο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το Køge Business College της ∆ανίας και µε την υποστήριξη του ∆ήµου Ιθάκης θα πραγµατοποιήσει τον Ιούλιο του 2014 Θερινό Πανεπιστήµιο στην Ιθάκη, µε θέµα: "Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης"

Περισσότερα...

Δηλώστε συμμετοχή

 

Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων

grundtvig-logo
Το πρόγραμμα «Multiple Intelligence and Parents’ Education» παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στο Θεματικό σεμινάριο τομεακού Προγράμματος Grundtvig που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το πρόγραμμα έλαβε πολύ θετική αξιολόγηση από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - ΙΚΥ και παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στο Θεματικό σεμινάριο τομεακού προγράμματος Grundtvig, το οποίο διοργανώθηκε από το ΙΚΥ και είχε θέμα: «Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας» Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και παρουσιάστηκαν συνολικά πέντε προγράμματα από διαφορετικούς ελληνικούς οργανισμούς, που αξιολογήθηκαν ως καλές πρακτικές.

 

Τον Ιούλιο 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα «Multiple Intelligence and Parents’ Education / Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων», στο οποίο συμμετείχαν φορείς από έξι χώρες (Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία και Μ. Βρετανία και Ιρλανδία) με συντονιστικό φορέα το Κέντρο Διά βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ελλάδα). Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - ΙΚΥ μετά από πρόταση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης & Αειφόρου Ανάπτυξης. Σκοπός του προγράμματος «Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων» ήταν η εκπαίδευση των γονέων στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Στόχος ήταν να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών τους, προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κοινωνίας των διαρκών αλλαγών στην οποία πρόκειται να εργαστούν και να δημιουργήσουν.

 

Το βασικό τελικό προϊόν του προγράμματος ήταν εκπαιδευτικό υλικό για γονείς με θέμα «Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων». Το υλικό αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά πακέτα για γονείς με ηλικίες παιδιών: (α) 6-9 ετών, (β) 10-12 και (γ) 13-16 ετών. Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από 24 φύλλα εργασίας με προτεινόμενες δραστηριότητες που καλύπτουν και τις οκτώ νοημοσύνες κατά Gardner. Το σύνολο του υλικού περιλαμβάνει εισαγωγή και οδηγίες για τους γονείς, καθώς επίσης και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.