Ανακοινώσεις

Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων

grundtvig-logo
Το πρόγραμμα «Multiple Intelligence and Parents’ Education» παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στο Θεματικό σεμινάριο τομεακού Προγράμματος Grundtvig που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το πρόγραμμα έλαβε πολύ θετική αξιολόγηση από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - ΙΚΥ και παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στο Θεματικό σεμινάριο τομεακού προγράμματος Grundtvig, το οποίο διοργανώθηκε από το ΙΚΥ και είχε θέμα: «Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας» Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και παρουσιάστηκαν συνολικά πέντε προγράμματα από διαφορετικούς ελληνικούς οργανισμούς, που αξιολογήθηκαν ως καλές πρακτικές.

 

Τον Ιούλιο 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα «Multiple Intelligence and Parents’ Education / Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων», στο οποίο συμμετείχαν φορείς από έξι χώρες (Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία και Μ. Βρετανία και Ιρλανδία) με συντονιστικό φορέα το Κέντρο Διά βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ελλάδα). Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - ΙΚΥ μετά από πρόταση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης & Αειφόρου Ανάπτυξης. Σκοπός του προγράμματος «Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων» ήταν η εκπαίδευση των γονέων στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Στόχος ήταν να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών τους, προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κοινωνίας των διαρκών αλλαγών στην οποία πρόκειται να εργαστούν και να δημιουργήσουν.

 

Το βασικό τελικό προϊόν του προγράμματος ήταν εκπαιδευτικό υλικό για γονείς με θέμα «Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση Γονέων». Το υλικό αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά πακέτα για γονείς με ηλικίες παιδιών: (α) 6-9 ετών, (β) 10-12 και (γ) 13-16 ετών. Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από 24 φύλλα εργασίας με προτεινόμενες δραστηριότητες που καλύπτουν και τις οκτώ νοημοσύνες κατά Gardner. Το σύνολο του υλικού περιλαμβάνει εισαγωγή και οδηγίες για τους γονείς, καθώς επίσης και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

 

 

Youth in Action - Νέα Γενιά σε Δράση - Eastern avenues - Unlocking the potentials of Youth from rural and deprived urban areas

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης συμμετέχει στο πρόγραμμα
Youth in Action (Νέα Γενιά σε Δράση) και δίνει την ευκαιρία σε τρεις νέους από 18
έως 35 ετών (δύο κορίτσια και ένα αγόρι) να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Eastern avenues - Unlocking the potentials of Youth from rural and deprived urban areas" και
να ταξιδέψουν στην Κροατία από 22 έως και 29 Νοεμβρίου 2013.

 

 

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι το Σάββατο 19 Οκτωβρίου.

 

Περισσότερα

Θερινό Πανεπιστήμιο 2013

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Køge
Business College της Δανίας πραγματοποίησε από τις 1 έως τις 7 Ιουλίου 2013 ΘΕΡΙΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στην Ιθάκη, με θέμα: «Ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής έκφρασης
και ομαδικής εργασίας στην εκπαίδευση». Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και φοιτητές
από όλη την Ελλάδα. Οι διδάσκοντες ήταν πανεπιστημιακοί, ερευνητές και συγγραφείς. Το
πρόγραμμα περιλάμβανε παιδαγωγικά εργαστήρια και διαλέξεις.

 

Στόχος του προγράμματος ήταν οι συµµετέχοντες να αναπτύξουν ικανότητες οµαδικής
εργασίας και ικανότητες δηµιουργικής σκέψης και έκφρασης βασισµένης στο λόγο
(δηµιουργική γραφή, αφήγηση), στην εικόνα (φωτογραφίες, βίντεο, animation, ντοκιµαντέρ,
ταινίες µικρού µήκους), στην εικαστική (κολάζ, ζωγραφική) και στη θεατρική έκφραση. Επίσης
να καταστούν ικανοί να χειρίζονται σύγχρονα και ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία παρουσίασης
WEB 2.0 (προγράµµατα ψηφιακής έκδοσης εντύπων κ.ά.).

 

Περισσότερα σχετικά με το ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2013 στην Ιθάκη «Ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής έκφρασης και ομαδικής εργασίας στην εκπαίδευση»

Θερινό Πανεπιστήμιο 2013

Therino Panepistimio IthakiIthaki Therino PanepistimioΤο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης  σε συνεργασία με το Køge Business College της Δανίας και με την υποστήριξη του Δήμου Ιθάκης θα πραγματοποιήσει τον Ιούλιο του 2013 ‘Θερινό Πανεπιστήμιο’ στην Ιθάκη, διάρκειας 100 ωρών (30 ώρες βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις στην Ιθάκη και 70 ώρες μελέτη του υλικού και εκπόνηση εργασίας) με θέμα: Ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής έκφρασης και ομαδικής εργασίας στην εκπαίδευση


Περισσότερα...