Άτομα

Βασιλική Παπαδημητρίου

Eίναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Έχει δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (ελληνικά και διεθνή). Επίκεντρο των  ερευνητικών της ενδιαφερόντων αποτελεί η σχέση  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σχολείου στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων που αφορούν τα προγράμματα σπουδών και πιο συγκεκριμένα τη σχέση της με τους σύγχρονους προσανατολισμούς  των Φυσικών Επιστημών όσον αφορά το περιεχόμενο και τις θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης που διέπουν τις διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται.