Άτομα

Μαρία Καγιαβή

Η Μαρία Καγιαβή είναι εκπαιδευτικός και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και υποψήφια διδάκτορας του ΕΑΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με κατεύθυνση την αισθητική εμπειρία και τη μετασχηματίζουσα εκπαίδευση.
Από το 1987 εργάζεται στην τυπική - μέση εκπαίδευση και από το 2004 απασχολείται στην εκπαίδευση ενηλίκων και κυρίως στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ως εκπαιδευτικός, ενώ από το 2010 έως το 2013 έχει ασκήσει καθήκοντα διευθυντή στο 1o ΣΔΕ Κορυδαλλού.
Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε επιμορφώσεις προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας (στα ΠΕΚ, επιμόρφωση για τα project κλπ.), για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΙΔΕΚΕ), καθώς και σε προγράμματα για την τρίτη ηλικία.
Έχει ακόμα συντονίσει πλήθος βιωματικών εργαστηρίων για διάφορους φορείς -όπως η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλπ- και έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την ΑΣΟΕ, στο κομμάτι της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.
Συμμετείχε στην ελληνική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Grundtvig με τίτλο «ARTiT» και ως επιμορφώτρια στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη» του Οργανισμού ΝΕΟΝ, σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για τα οποία και έγραψε εκπαιδευτικό υλικό.
Έχει εισηγήσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα τον τελευταίο καιρό αφορούν την αισθητική εμπειρία ως παράγοντα ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού και μετασχηματισμού στους ενήλικες.