Άτομα

Μαρία Γκιρτζή

Η Μαρία Γκιρτζή είναι αρχαιολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην Κλασική Αρχαιολογία. Έχει διδάξει ιστορία-αρχαιολογία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Birmingham-UK, Cornell-USA, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και της Ελλάδας (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και εργάζεται ως καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2002.  Διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εμπειρογνώμων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με αντικείμενο το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για Πολιτιστικά Προγράμματα. Ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση καθώς και με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μαθητές και ενήλικες, τα οποία βασίζονται σε ιστορικά σενάρια και βιωματική δράση. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια με θέμα τον Πολιτισμό, τη Μουσειολογία, την Εκπαίδευση και τις ΤΠΕ και δημοσιεύσεις  σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος του ICOM.