Άτομα

Βιβή Βασάλα

Έχει μεταπτυχιακό (M.Ed). στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διδακτορικό (Ph.D.) στις Επιστήμες της Αγωγής (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Μεταπτυχιακή Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Από το 2000-2001 εργάζεται ως εντεταλμένη επίκουρη καθηγήτρια στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όπου διδάσκει το μάθημα «Μεθοδολογία της διδασκαλίας». Το 2006-2008 δίδαξε στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Βόλου. Έχει αναλάβει την επιστημονική ευθύνη, τη διοργάνωση και την αξιολόγηση πολλών προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει γράψει ένδεκα βιβλία και οι επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (Ε.Δ.Α.Ε.). Επίσης είναι μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις διδακτικές τεχνικές και ιδιαίτερα στη μέθοδο Project, στη διαμόρφωση μοντέλων εκπαιδευτικού υλικού, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.