Άτομα

Δόμνα Τσακιρίδου

Η Δόμνα Τσακιρίδου είναι φιλόλογος, απόφοιτος του κλασικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σερρών. Το 2008, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στο πεδίο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Από το 2000, ασχολείται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι ενταγμένη σε μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επίσημων φορέων (Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.) στο αντικείμενο των νέων τεχνολογιών και της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, ως δεύτερης.  Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται η χρήση και διαχείριση των νέων τεχνολογιών στα φιλολογικά μαθήματα και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.