Θερινά Πανεπιστήμια

Θερινό Πανεπιστήμιο 2009 - Εκπαίδευση και Αειφορία

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Køge Business College της Δανίας και με την υποστήριξη του Δήμου Ιθάκης πραγματοποίησε από τις 3 έως τις 14 Ιουλίου 2009 ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στην Ιθάκη, το οποίο αφορούσε δύο χωριστές θεματικές ενότητες με το γενικό τίτλο «Εκπαίδευση και Αειφορία»:


• Η 1η ενότητα είχε θέμα «Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού»
• Η 2η ενότητα είχε θέμα «Η κινηματογραφική τεχνική του animation στην εκπαίδευση»


Τα μαθήματα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων, σχολικοί σύμβουλοι, εργαζόμενοι σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με εκπαιδευτικά προγράμματα, φοιτητές και σπουδαστές.