Θερινά Πανεπιστήμια

Θερινό Πανεπιστήμιο 2013: Ανάπτυξη ικανοτήτων δηµιουργικής έκφρασης και οµαδικής εργασίας στην εκπαίδευση

Το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το Køge Business College της ∆ανίας
και µε την υποστήριξη του ∆ήµου Ιθάκης θα πραγµατοποιήσει τον Ιούλιο του 2013 Θερινό Πανεπιστήµιο στην Ιθάκη, µε θέµα: Ανάπτυξη ικανοτήτων δηµιουργικής έκφρασης και οµαδικής εργασίας στην εκπαίδευση


Απευθύνεται
Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων, υπεύθυνους Σχολικών ∆ραστηριοτήτων και Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόµενους σε φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης, σε φοιτητές παιδαγωγικών τµηµάτων και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε κάθε άτοµο που επιθυµεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.


Σκοπός
Οι συµµετέχοντες να αναπτύξουν ικανότητες οµαδικής εργασίας και ικανότητες δηµιουργικής σκέψης και έκφρασης βασισµένης στο λόγο (δηµιουργική γραφή, αφήγηση), στην εικόνα (φωτογραφίες, βίντεο, animation, ντοκιµαντέρ, ταινίες µικρού µήκους), στην εικαστική (κολάζ, ζωγραφική) και στη θεατρική έκφραση. Επίσης να καταστούν ικανοί να χειρίζονται σύγχρονα και ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία παρουσίασης WEB 2.0 (προγράµµατα ψηφιακής έκδοσης εντύπων κ.ά.). Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν µπορούν να αξιοποιηθούν:

  • στις ερευνητικές εργασίες Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων
  • στην υλοποίηση, στη διαµόρφωση των τελικών προϊόντων και στην παρουσίαση Project σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες
  • στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την αγωγή υγείας, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την τοπική ιστορία και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες
  • στην ευέλικτη ζώνη
  • στην καθηµερινή διδακτική πράξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες
  • στην εκπαίδευση ενηλίκων, στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και στη µη τυπική εκπαίδευση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι εκπαιδευόμενοι πήραν φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τα θέματα που διδάχτηκαν.

 

Τελικό Προϊόν

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και κάθε ομάδα δημιούργησε σταδιακά τη
δική της παρουσίαση με το Prezi, μια αφίσα με το Glogster και εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ.

 

 

Απόψεις συμμετεχόντων για το πρόγραμμα

 

Είναι η πρώτη φορά που συμμετείχα [...]. Η Ιθάκη μας αποζημίωσε όχιμόνο σαν νησί
κυρίως ως πρόγραμμα του Θερινού Πανεπιστημίου. Η αίσθηση ασφάλειας, ζεστασιάς
και ενδιαφέροντος από τους καθηγητές που βιώσαμε ήταν κάτι μοναδικό. Το πρόγραμμα
και το περιεχόμενότου ήταν εξαιρετικόκαιμας έδωσε καινούριες δεξιότητες καιικανότητες.
Η αμεσότητα και η μεταδοτικότητα των καθηγητών ήταν μοναδική. Οι προσδοκίες μου
ικανοποιήθηκσν πλήρως. Θα ήθελα να γράψω πολλά για τη χαρά,πληρότητα, ικανοποίηση,
αισιοδοξία πουπαίρνω μαζί φεύγοντας... εύχομαι του χρόνου να βρεθούμε ξανά.
Αναστασία Παπαδημητρίου

 

Ξεκινήσαμε από μακριά, μην γνωρίζοντας εντελώς ποιούς και τι θα συναντήσουμε. Ηρθαμε 

αργά και χάσαμε το εργαστήριο γνωριμίας. Παρόλα αυτά η υποδοχή ήταν απρόσμενα ζεστή.
Οι τέσσερις μέρες πέρασαν όμορφα και άκρως εποικοδομητικά με εμπειρίες έντονες. Εμαθα
πράγματα που απωθούσα ή ένοιωθα τουλάχιστον άβολα μαζί τους όπως π.χ. πώς να
εκτίθεται κανείς, πως να ξεφεύγει από την «ύλη» και να προχωράει στη μάθηση. Ξεκαθάρισα
έννοιες όπως «μέσο» και «στόχος». Θυμήθηκα γιατί έγινα δάσκαλος και πόσο όμορφο είναι
κανείς να κάνει αυτό το λειτούργημα. Ενοιωσα όμορφα και σας ευχαριστω γι’ αυτό.
Νικόλαος Μπάντας

 

Τόσο τα εργαστήρια όσο και οι απογευματινές διαλέξεις διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον
μου σε όλη τη διάρκειά τους. Με κράτησαν συγκεντρωμένο στο στόχο και με έκαναν να
ξεφύγω από άλλες σκέψεις. Εκπληκτικές ήταν και οι δύο εξωτερικές δραστηριότητες, τόσο
στα εκκλησάκια όσο και το μονοπάτι του Σαλβαδόρ. Οι απόψεις μου σε πολλές περιπτώσεις
ενισχύθηκαν καθι εμπλουτίστηκαν , ενώ σε άλλους τομείς μεταβλήθηκαν προς την κατεύθυνση
που οδήγησαν οι καθηγητές του θερινού Πανεπιστημίου.
Κωνσταντίνος Ρίζος

 

Το σεμινάριο ήταν εξαιρετικό. Η οργάνωση και η δουλειά που έκαναν οι διοργανωτές είναι
φανερή. Τα μαθήματα είχαν όλα πολύ ενδιαφέρον, ήταν βιωματικά όσο δεν γίνεται γι’ αυτό
και συμμετείχαμε όλοι με χαρά. Οι επιμορφωτές ήταν τρομερά οργανωμένοι, εξυπηρετικοί,
με μια λέξη, παιδαγωγοί. Είναι το πιο ενδιαφέρον, οργανωμένο, αξιόλογο σεμινάριο που έχω
παρακολουθήσει.
Μαρία-Βαλεντίνα Χρυσάφη

 

Μοναδική και καταπληκτική εμπειρία!!! Τέλειος και αρμονικός συνδυασμός μάθησης, γνώσης
με νέες εκπαιδευτικές τεχνικές. Πολύ φιλικό περιβάλλον, που διαμορφώθηκε τόσο από τους
διδάσκοντες (που ήταν όλοι καταπληκτικοί και άμεσοι) όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας. Πολύ ενδιαφέροντα τα αντικείμενα ενασχόλησης και πολύ σωστά δομημένο το όλο
πρόγραμμα, ώστε να γίνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του χρόνου. Πραγματικά άξιζςε
τον κόπο! Αν ήθελα να πω τα όσα έζησα με λίγες λέξεις θα λεγα
• αντάξιο των προσδοκιών μου, αν όχι πέρα από τις προσδοκίες μου
• άμεσο και κατατοπιστικό
• ουσιαστικό
Ηταν ένα ταξίδι...που δε θα θελα να τελειώσει .Θέλω πολύ να το επαναλάβω και την επόμενη
χρονιά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Λεμονιά Μπούτσκου.

 

Εκτίμησα ιδιαίτερα την ευκαιρία που προσφέρει το πρόγραμμα του Θερινού Πανεπιστημίου
να κατανοήσει κανείς την αξία της βιωματικότητας. Εμεινα απόλυτα ευχαριστημένη από
το συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη και την έμφαση που δίνεται στη δεύτερη. Κάποια
πράγματα που γνώριζα σε θεωρητικό επίπεδο μου δόθηκε η δυνατότητα να τα εμπεδώσω
στο πρακτικό, πράγμα το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο κέρδος. Σίγουρα θα συνιστούσα
την παρακολούθησή του σε συναδέλφους μου και ειδικά σε αυτούς που απασχολούνται
σε φροντιστήρια όπως εγώ, μια και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζουν τα του
σεμιναρίου στην καθημερινότητά τους.
Ευαγγελία Κουτσοκέρα

 

[...] απόλαυσα το νησί και την ηρεμία του και οπωσδήποτε το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι
αξιόλογοι από διαφορετικά μέρη κυρίως της Ελλάδας. Προσωπικά συνεργάστηκα όμορφα
μαζί τους, το χάρηκα πολύ και έμαθα αρκετά πράγματα και από αυτούς. Ανεπιφύλακτα θα το
συνιστούσα...Να κάνετε πάντα τόσο καλές και αξιόλογες δουλειές.
Ζωή Καρανικόλα

 

Ηταν μια εμπειρία ξεχωριστή που δεν θα μπορούσα ούτε καν να την ονειρευτώ. Ολοι
αυτοί που συμμετείχαν ήταν άτομα ξεχωριστά, ζωντανά, εγκάρδια, συνεργάσιμα. Με ιδέες
πρωτοποριακές, με φαντασία, χιούμορ και με τη σφραγίδα του ξεχωριστού. Εμπειρίες
μοναδικές, ιδέες για τη συνεργασία της ομάδας ξεχωριστές, ένα εφαλτήριο για μελλοντικές
δράσεις. Το animation μια πόρτα σε ένα κόσμο με προκλητικό ενδιαφέρον. Και όλα αυτά σε
τόσο σύντομο χρόνο.
Στρατούλα Κασμερίδου

 

Νοιώθω ότι έχω πάρει πράγματα πολύ χρήσιμα για τη δουλειά μου. Η στάση μου για την
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη μάθηση ήταν πάντα θετική και ενισχύθηκε περισσότερο
με αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι απέκτησα γνώσεις και δεξιότητες που θα με βοηθήσουν
να εντάξω περισσότερο και καλύτερα αυτό τον τρόπο δουλειάς στη διδασκαλία μου. Οι
γνώσεις και το μεράκι των εισηγητών με ενθουσίασαν. Γνωρίσαμε αξιόλογους ανθρώπους
εισηγητές και συμμαθητές. Φεύγουμε από την Ιθάκη για την προσωπική μας Ιθάκη με εφόδια
και όμορφες αναμνήσεις.
Χρυσή Δουλάκη

 

Πολλές γώσεις, καινούριες εμπειρίες, νέοι άνθρωποι από διαφορετικές πόλεις, όλοι
ξεχωριστοί και ανεπανάληπτοι. Δάσκαλοι απόλυτα μεταδοτικοί-ήρεμοι και διαλεκτικοί γέμισαν
και μεγάλωσαν το χρόνο της παραμονής μας στο όμορφο Νησί της νοσταλγίας και μας
συμπλήρωσαν πρώτα ως ανθρώπους και έπειτα ως παιδαγωγούς. Ηταν μια πρόκληση και μια
εμπειρία άξια να επαναληφθεί.
Βενέδικτος Σιχλιμίρης