Θερινά Πανεπιστήμια

Θερινό Πανεπιστήμιο 2014: Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης

Το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το Køge Business College της ∆ανίας και µε την υποστήριξη του ∆ήµου Ιθάκης θα πραγµατοποιήσει τον Ιούλιο του 2014 Θερινό Πανεπιστήµιο στην Ιθάκη, µε θέµα: "Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης"

 

Απευθύνεται

Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε γονείς που τους απασχολεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών τους, καθώς και σε κάθε άτομο που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του. 

Σκοπός

Οισυμμετέχοντες να καταστούν ικανοί να διαμορφώνουν εκπαιδευτικό υλικό καθώς και να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, με τρόπο που να αναπτύσσεται η πολλαπλή νοημοσύνη των μαθητών και γενικότερα των εκπαιδευομένων τους:

 • στην καθημερινή διδακτική πράξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
  • σε σχολικές δραστηριότητες, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, η αγωγή του καταναλωτή, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η τοπική ιστορία / στην ευέλικτη ζώνη
  • στις βιωματικές δράσεις και στις ερευνητικές εργασίες (Project)
  • στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και στη μη τυπική εκπαίδευση

Ενότητες μαθημάτων (εργαστηριακά μαθήματα)

1η ενότητα: Αναπτύσσοντας την πολλαπλή νοημοσύνη στην εκπαίδευση

Οι  συμμετέχοντες εισάγονται στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης με συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές. Εργάζονται σε μικρές ομάδες και διαμορφώνουν εκπαιδευτικό υλικό (με τη μορφή Φύλλων Εργασίας) για εκπαιδευτική βαθμίδα της επιλογής τους (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, εκπαίδευση ενηλίκων), σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν την πολλαπλή νοημοσύνη των μαθητών.

 • Τι σημαίνει πολλαπλή νοημοσύνη; Ποια είναι τα είδη νοημοσύνης και πώς αναγνωρίζονται; Η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner.
 • Πώς διδάσκονται τα είδη νοημοσύνης; Πώς διαμορφώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών νοημοσύνης;
 • Πώς μπορούν να διδαχτούν διάφορα γνωστικά αντικείμενα ώστε οι μαθητές /εκπαιδευόμενοι να  αξιοποιούν και να αναπτύσσουν όλες τις νοημοσύνες;
 • Πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν την πολλαπλή νοημοσύνη; 

 

2η ενότητα: Τρόποι/στυλ μάθησης (learningstyles) και πολλαπλή νοημοσύνη

 

Στο εργαστήριο θα διερευνηθούν οι δυνατότητες συνδυασμού της θεωρητικής προσέγγισης του H. Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη, με τα ευρήματα για τους διαφορετικούς τρόπους/στυλ μάθησης (learningstyles). Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες και  συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό υλικό του 1ου εργαστηρίου, με βάση:

 

 • τη σύνδεση των τρόπων μάθησης με τις διαφορετικές στρατηγικές και μεθόδους που υιοθετούν οι μαθητές για την απόκτηση νέας γνώσης, την ανταπόκριση σε νέα ερεθίσματα και εμπειρίες, αλλά και την επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της ομάδας.
 • την ανάδειξη δυνατοτήτων ανάπτυξης συγκεκριμένων τύπων νοημοσύνης σε μαθητές με διαφορετικούς προτιμώμενους τρόπους μάθησης.
 • την αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών τεχνικών για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης (μελέτες περίπτωσης, παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, μελέτη πεδίου, debate, χαρτογράφηση εννοιών,  κ.λπ.)
 • ΤΠΕ & πολλαπλή νοημοσύνη. Η αξιοποίηση των wikiστην εκπαίδευση.
 • Οδηγίες δημιουργίας wiki. Εργαλεία μορφοποίησης και μενού ρυθμίσεων.
 • «Ανέβασμα» στο wiki κειμένου, εικόνων, βίντεο και άλλων αρχείων.
 • Αξιοποίηση τουwiki ως περιβάλλοντος παρουσίασης των εκπαιδευτικών υλικών

 

3η ενότητα: Το παιχνίδι ως μέσο ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης

 

Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες, εργάζονται στο πεδίο και αξιοποιούν το περιβάλλον για να κατανοήσουν την πολλαπλότητα της νοημοσύνης. Με το κλασικό παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού προσεγγίζουν και κατανοούν και αξιοποιούν όλες τις νοημοσύνες. Μάθηση και επιστήμη, περιπέτεια και γέλιο.

 

 • Ο τόπος του παιχνιδιού είναι το Βαθύ, πρωτεύουσα της Ιθάκης και ο Οδυσσέας είναι ο ήρωας που εμπνέει τις «δοκιμασίες» κάθε ομάδας.
 • Οι διαφορετικές πτυχές της πολλαπλής νοημοσύνης είναι τα εφόδια και τα ειρηνικά όπλα των παικτών.
 • Οι «δοκιμασίες» είναι εμπνευσμένες από τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, την Ιστορία, τη Μυθολογία, τη Γλώσσα, τη Βιολογία και άλλα μαθήματα.
 • Οι ομάδες στο τέλος θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν και το δικό τους μικρό κυνήγι θησαυρού με σαφή εκπαιδευτικό στόχο για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των μαθητών τους.

 

4η ενότητα: Πολλαπλή νοημοσύνη και συνεργατικά ψηφιακά περιβάλλοντα (wiki)

 

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τρόπους ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ με εστίαση στα συνεργατικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα wiki. Εργάζονται σε ομάδες και εμπλέκονται ενεργά σε όλα τα στάδια δημιουργίας και αξιοποίησης ενός wiki. Ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό υλικό που ξεκίνησε στο πρώτο εργαστηριακό μάθημα, αναρτάται στο wiki και παρουσιάζεται από κάθε ομάδα.

 

Επίσης θα πραγματοποιηθεί ένα απογευματινό δίωρο εργαστήριο με θέμα: «Επεξεργασία & δημιουργία video για εκπαιδευτική χρήση». Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο (moviemaker), μαθαίνουν πώς να κάνουν μοντάζ του υλικού τους, να ενθέτουν εικόνες και ήχο.

Καθημερινά, αμέσως μετά τη λήξη των εργαστηριακών μαθημάτων, θα ακολουθούν διαλέξεις, προβολές και συζήτηση.