Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

dqs management systems solutions      iso 9001:2008

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "ΔΙΑΒΗΜΑ" και όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει (εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, βιωματικά εργαστήρια/σεμινάρια, Θερινά Πανεπιστήμια κ.ά.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 (Κωδικός Πιστοποιητικού: 30550787 QM08). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού "ΔΙΑΒΗΜΑ" να παρέχει με συνέπεια, εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμμετεχόντων.

Πιστοποίηση IQNet ISO 9001:2008

iqnet logo iqnet-seal

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "ΔΙΑΒΗΜΑ"  διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας IQNET ISO 9001:2008 (Κωδικός Πιστοποιητικού: DE-30550787 QM08) από το Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης (IQNet – International Certification Network) το οποίο παρέχει παγκόσμια αναγνώριση ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.