Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

dqs management systems solutions      iso 9001:2008

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "ΔΙΑΒΗΜΑ" και όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει (εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, βιωματικά εργαστήρια/σεμινάρια, Θερινά Πανεπιστήμια κ.ά.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 (Κωδικός Πιστοποιητικού: 30550787 QM08). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού "ΔΙΑΒΗΜΑ" να παρέχει με συνέπεια, εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμμετεχόντων.