Πιστοποίηση IQNet ISO 9001:2008

iqnet logo iqnet-seal

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "ΔΙΑΒΗΜΑ"  διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας IQNET ISO 9001:2008 (Κωδικός Πιστοποιητικού: DE-30550787 QM08) από το Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης (IQNet – International Certification Network) το οποίο παρέχει παγκόσμια αναγνώριση ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.