Αναπτύσσοντας την πολλαπλή νοημοσύνη στην εκπαίδευση

Απευθύνεται
Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, παιδαγωγούς-εμψυχωτές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, γονείς, καθώς και σε κάθε άτομο που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.


Σκοπός
Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και να καταστούν ικανοί να διαμορφώνουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των μαθητών τους.

 • στην καθημερινή διδακτική πράξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
 • στις βιωματικές δράσεις και στις ερευνητικές εργασίες Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
 • στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην αγωγή υγείας, στα πολιτιστικά προγράμματα, στην τοπική ιστορία και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες
 • στην ευέλικτη ζώνη
 • στην εκπαίδευση ενηλίκων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

 

Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσονται είναι:

 • Η πολλαπλή νοημοσύνη / τα είδη νοημοσύνης σύμφωνα με την θεωρία του Gardner (λεκτική, λογικομαθηματική, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, μουσική, κιναισθητική, χωρική/χωροταξική, νατουραλιστική).
 • Πώς αναγνωρίζονται τα είδη νοημοσύνης;
 • Πώς μπορούν να διδαχτούν διάφορα γνωστικά αντικείμενα ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αξιοποιούν, να αναπτύσσουν και να ενισχύουν όλες τις νοημοσύνες;
 • Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης;
 • Πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει δραστηριότητες για την ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των μαθητών του;
 • Πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν την πολλαπλή νοημοσύνη τους;
 • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης.
 • Πολλαπλή νοημοσύνη και δημιουργικότητα.
 • Σύγκριση της παραδοσιακής θεωρίας για τη νοημοσύνη με τη θεωρία της
 • Πολλαπλής Νοημοσύνης.
 • Κριτική της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης.

 

Μέθοδος διδασκαλίας
Βιωματική διδασκαλία και εργασία σε μικρές ομάδες με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Οι συμμετέχοντες εισάγονται στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης με συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές και διαμορφώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν την πολλαπλή νοημοσύνη των μαθητών.
Υπεύθυνη του προγράμματος-διδάσκουσα: Δρ. Βιβή Βασάλα, εκπαιδεύτρια ενηλίκων και καθηγήτρια σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 

Διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 20 ώρες. Από αυτές οι 5 ώρες αφορούν διδασκαλία διά ζώσης και οι 15 ώρες αφορούν εξ αποστάσεως μάθηση, για τη μελέτη κειμένων και την εκπόνηση εργασίας.